آموزش جنسیت سازی

آموزش مبانی رنگ

آموزش تدابیر خطی

آموزش فیگور و آناتومی

 

ثبت نام

·      دوزنده لباس

شب و عروس

·         لباس مجلسی

·         ضخیم دوزی

·         نازک دوز زنانه

·         نیوتکنیک یاکشی

·         ضخیم دوزی مردانه

·         نازک دوزمردانه

·         شلوار دوزی

·         لباس کشی

·         لباس کار

·         مانتو دوزی

·         بچه گانه دوز

 

ثبت نام

 

 

لباس بانوان

 

لباس کار

 

لباس کودکان

 

لباس آقایان

 

ثبت نام

مقدماتی

پیشرفته

 

ثبت نام

 

·         سرمه دوزی

·         منجوق دوزی

·         ملیله دوزی

·         گیپور دوزی

·         شماره دوزی

·         درویش دوزی

·         پته دوزی

·         دوخت های تلفیقی

·         قلاب رشت

·         بلوچ دوزی

 

ثبت نام

 

شیبوری

چاپ سیلک

چاپ باتیک

نقاشی باتیک

باندانا

ثبت نام

کرل دراو

الگو ساز مانی

الگو ساز جمینی

فتوشاپ

مارولوس

الستیتور

ثبت نام